RODO w gabinecie

W NASZYM GABINECIE CHRONIMY TWOJE DANE OSOBOWE

 

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO. informujemy, że:

1.  Administratorem Twoich danych osobowych, w tym także danych wrażliwych, (na przykład informacji o zdrowiu), które podajesz podczas wizyty w naszym gabinecie oraz w każdy inny sposób, w jakiejkolwiek formie, jest Piotr Jaśniak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IDESOCO Idea-Concept-Solutions Piotr Jaśniak,

           Adres:           41-600 Świętochłowice, ul. Bukowa 46 m 1,

           Nr tel.:          +48 602 276 027

           E-mail:          biuro@hagena.pl

2. Twoja dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe, chronione są z najwyższą starannością. W tym celu, wdrożyliśmy
min. adekwatne procesy i procedury oraz środki mające to zapewnić.

3. W naszym gabinecie przetwarzane są takie dane osobowe jak na przykład: imię i nazwisko, numer telefonu informacje o stosowanych zabiegach, informacje o zastosowanych produktach itd. Zostaniesz o nie poproszona/y w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klientki.

4. W każdym przypadku podawania nam Twoich danych osobowych będziesz informowana/y o podstawie i celu gromadzenia takich danych.

5. Twoje dane osobowe podawane przed wykonaniem usługi, w szczególności dane wpisywanie w Karcie Klienta związane z Twoim zdrowiem, będą przetwarzane, wyłącznie w celu realizacji umowy wykonania wybranej przez Ciebie usługi. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej w naszym gabinecie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa.

7. Twoje dane osobowe podawane w celach wysyłki oferty w zakresie oferowanych towarów lub usług, promocjach i rabatach w naszym gabinecie lub w innym celu niezwiązanym bezpośrednio z wykonaniem dla Ciebie usługi, będą gromadzone tylko na podstawie Twojej wyraźnej zgody. Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 7 jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji pozostałych usług oferowanych przez nasz gabinet a wyraźnie zawartych w treści zgody, którą otrzymasz do podpisania. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa np. nie zostanie wysłana do Ciebie informacja o promocjach i rabatach w naszym gabinecie.

9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora Danych tj.:

  • marketingu własnych produktów lub usług – do czasu wycofania przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody,
  • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.).

  Podstawę do tego stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

10. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi systemu zarządzania gabinetem Versum, dostawcę usługi mailingu, itp.

11. Twoje dane nie będą udostępniane do państw trzecich.

12. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

13. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a jej cofnięcie pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie tejże zgody przez jej cofnięciem.

14. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

PAMIĘTAJ DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE TAK SAMO JAK O CIEBIE
MOŻESZ NAM ZAUFAĆ

 

Piotr Jaśniak 

Administrator Danych Osobowych